19.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ТЕРВЕЛ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 октомври 2023г.

От 9:00 часа на 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г., Общинска избирателна комисия Тервел, приема документи за регистрация на кандидатските листи.

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Тервел се депозира - Приложение №51-МИ от Изборните книжа

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община и кметове на кметства от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Тервел се депозира - Приложение №52-МИ от Изборните книжа

                

         Предложението се представя в ОИК Тервел на хартиен /съответното приложение/ и на технически носител с Приложение в ексел формат .

 

         Към предложенията за регистрация, се прилагат подписани от всеки от кандидатите декларации по образец - Приложение №54-МИ от Изборните книжа.

 

         Когато кандидат за общински съветник  е  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец - Приложение № 55-МИ от Изборните книжа, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

         ОИК Тервел насочва Вашето внимание към Решение № 2122-МИ от 29 август 2023г. на ЦИК, с което са дадени указания за проверка и отбелязване данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.  Моля за кандидатите, които няма да се явят лично в ОИК Тервел, да представят копие от лични карти или личния паспорт за страната на кандидата.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за избор на кметове на кметства.

  • № 50-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на Община Тервел на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 49-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за избор на Кмет на Община Тервел.

всички решения