№ 153-МИ / 21.02.2022

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

№ 152-МИ / 10.03.2020

ОТНОСНО : Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

№ 151-МИ / 27.02.2020

ОТНОСНО : Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

№ 150-МИ / 17.02.2020

ОТНОСНО : Подаден сигнал от г-н Бейхан Вейсел Ахмед, в качеството си на кметски наместник на Кметство Гуслар, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 157/ 14.02.2020 г.

№ 149-МИ / 18.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Шенол Мехмед Али и избор на следващ от кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“.

№ 148-МИ / 18.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Велчо Георгиев Велчев и избор на следващ от кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“.

№ 147-МИ / 18.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Янков Русенов и избор на следващ от кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“.

№ 146-МИ / 08.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК Тервел, по образуваното Административно дело 676/2019г., против решение на ОИК за избиране на общински съветници

№ 145-МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в листата на избрани общински съветници от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

№ 144-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Молба, с вх. № 153/ 04.11.2019 г., от инж. Никола Николов.

№ 143-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в листата на избраните общински съветници от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

№ 142-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в листата на избраните общински съветници от ПП „ГЕРБ”.

№ 141-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването за избор на кметове на кметства.

№ 140-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването за избор на кмет на община Тервел.

№ 139-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Промени в състав на СИК от ПП „ГЕРБ“ в Община Тервел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019г.

№ 138-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Община Тервел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (II тур) на 03 ноември 2019г.

№ 137-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистрация на заместващ застъпник на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019 г.

№ 136-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промени в състав на СИК от ПП „ГЕРБ“ в Община Тервел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019г.

№ 135-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК от ПП „ДПС“ в Община Тервел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019г.

№ 134-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на упълномощен представител от списъка на упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, съгласно декларация за оттегляне на пълномощно подадена от Костадин Станчев, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019г. в Община Тервел.

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 21.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

  • № 152-МИ / 10.03.2020

    относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

  • № 151-МИ / 27.02.2020

    относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения