Състав на ОИК Тервел

Председател

 1. Невяна Димитрова Пенчева

Зам. председатели

 1. Адем Мустафов Адемов
 2. Александър Стоянов Александров

Секретар

 1. Капка Христова Георгиева

Членове

 1. Валентин Стоянов Петров
 2. Виолета Русева Янкова
 3. Димитър Христов Цонев
 4. Елка Цонева Иванова
 5. Маринка Върбанова Николова
 6. Маринка Стефанова Тодорова
 7. Мария Станчева Минчева

Календар

Решения

 • № 153-МИ / 21.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

 • № 152-МИ / 10.03.2020

  относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

 • № 151-МИ / 27.02.2020

  относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения