Заседания

Заседание от дата 21.02.2022 от 10:00 часа.

Заседание от дата 10.03.2020 от 15:30 часа.

Заседание от дата 27.02.2020 от 14:00 часа.

Заседание от дата 17.02.2020 от 13:00 часа.

Заседание от дата 18.11.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 08.11.2019 от 13:15 часа.

Заседание от дата 07.11.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 06.11.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2019 от 11:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 08:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 14:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 15:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 11:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2019 от 14:15 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 14:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 13:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 09:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 15:30 часа.

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 21.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

  • № 152-МИ / 10.03.2020

    относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

  • № 151-МИ / 27.02.2020

    относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения